Antonija Zubović je docentica na Katedri za trgovačko pravo i pravo društva Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci. Suvoditeljica je modula Poslijediplomskog specijalističkog studija „Financijsko pravo trgovačkih društava“ na istom Fakultetu. Izvršna je urednica “Zbornika Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci”. Doktorirala je 2012. godine na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu s temom „Stjecanje glasačke kontrole nad uvrštenim društvom“. Sudjelovala je kao članica istraživačkog tima na znanstvenoistraživačkom projektu „Zaštita korisnika na hrvatskom i europskom tržištu financijskih usluga“. Bila je članica Radne skupine Pregovaračkog tima Republike Hrvatske za pristupanje EU-u za pravo društava Ministarstva vanjskih poslova i europskih integracija Republike Hrvatske. Godine 2014. dodijeljena joj je stipendija Max Planck Gesellschafta u svrhu provođenja znanstvenog istraživanja na Institutu Max Planck za usporedno i međunarodno privatno pravo u Hamburgu, Njemačkoj, na temu „Disclosure Rules on Cash-Settled Derivatives and its Implications for Companies’ Takeovers“. Autorica je radova na temu prava društava, tržišta kapitala i financijskih usluga.

 

Više: