Istraživački boravak članice tima na MPI-ju

Članica istraživačkog tima izv. prof. dr. sc. Ivana Kunda boravila je na Institutu Max Planck za inovacije i natjecanje u Muenchenu, Njemačka, od 31. kolovoza do 14. rujna 2017. godine. Tijekom tog istraživanja pozornost je usmjerila pitanjima prava intelektualnog vlasništva i obrade osobnih podataka koji mogu biti relevantni za ciljeve ovog projekta, čijim je sredstvima taj boravak bio djelomično financiran.