Kongres EATLP-a 2017.

Ovogodišnji kongres Europskog udruženja profesora poreznog prava (European Association of Tax Law Professors, EATLP) održan je od 1. do 3. lipnja 2017. u Lodzu, Poljska, na Fakultetu prava i uprave Sveučilišta u Lodzu (Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Łódzki).

Glavna je tema ovogodišnjeg kongresa EATLP-a bila porezna rezidentnost i mobilnost trgovačkih društava (Corporate Tax Residence and Mobility), s time da je posebno naglašena uloga koncepta porezne rezidentnosti u svjetlu aktualnih reformi pravnog okvira međunarodnog oporezivanja. Na kongresu je sudjelovala, uz  druge sudionike iz akademskih krugova i prakse, i članica tima, prof. dr. sc. Nataša Žunić Kovačević, ujedno i članica EATLP-a.