EpsteinJeffrey M. Epstein umirovljeni je partner u međunarodnom odvjetničkom društvu Kaye Scholer LLP i bivši supredsjedatelj Financijskog odjela u Kaye Scholeru. Tijekom brojnih godina rada u odvjetničkoj praksi, bavio se predmetima koji se odnose na čitav spektar bankarskih i financijskih transakcija. U razdoblju nakon umirovljenja, ostao je aktivan u okviru Međunarodnog odjela pri American Bar Association i podučava predmete vezane uz pravo SAD-a u raznim državama u istočnoj Europi, uključujući Hrvatsku.