Opširnije

Sudjelovanje članice tima na kongresu EATLP-a 2018

Članica tima prof. dr. sc. Nataša Žunić Kovačević sudjelovala je u radu godišnjeg kongresa udruženja europskih profesora poreznog prava – European Association of Tax Law Professors (EATLP), 2018 koji se pod nazivom “Tax transparency” održao od 7. do 9. lipnja 2018. godine u Zurichu, Švicarska. Osim što je članica EATLP-a, prof. dr. sc. Nataša Žunić […]

Opširnije
Opširnije

Istraživanje članice tima na EUI-ju

Članica istraživačkog tima doc. dr. sc. Vlatka Butorac Malnar boravila je na European University Institute u Firenci, Italija, u razdovlju od 17. lipnja do 1. srpnja 2018. godine. Tijekom istraživanja bavila se pitanjima prava tržišnog natjecanja i prava intelektualnog vlasništva na digitalnom tržištu. Boravak je dio priprema za završnu projektnu konferenciju i velikim dijelom financiran […]

Opširnije