Studijski boravak članice tima na Sveučilištu u Mariboru

Od 17. srpnja do 27. srpnja 2017. godine, članica istraživačkog tima doc. dr. sc. Antonija Zubović boravila je na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Mariboru, u svrhu provođenja znanstvenog istraživanja vezanog uz projekt. Cilj istraživanja bila je analiza pitanja uračunavanja punomoći u kontrolni prag, koje je poslužilo kao osnova za izradu rada ranije prijavljenog za objavu […]

Opširnije