Konferencija o oporezivanju malih i srednjih poduzetnika, Sveučilište u Ferrari

U organizaciji Pravnog fakulteta Sveučilišta u Ferrari održana je 27. siječnja 2017. konferencija (okrugli stol) La Tassazione delle PMI in Italia e in Europa: Modelli a Confronto. Konferencija je imala za cilj razmotriti pitanje oporezivanja malih i srednjih poduzetnika u Venetu i zemljopisno bliskim područjima u regiji, s osobitim osvrtima na Švicarsku (Ticino), Austriju i […]

Opširnije