Tematski povezani radovi

16Članovi akademske i/ili poslovne zajednice koje zanima ovaj projekt također bi mogli zanimati i tematski povezani radovi koji se ovdje navode. Autori ili mentori tematski povezanih radova su članovi istraživačkog tima ili drugi znanstvenici ili stručnjaci u projektnom području. Radove je odobrilo uredništvo kojeg čine: Edita Čulinović-Herc, Nataša Žunić Kovačević, Dionis Jurić, Ivana Kunda i Vlatka Butorac Malnar i postavljeni su unutar odgovarajuće teme.

 

Svi radovi postavljeni su na internetsku stranicu na zahtjev ili uz suglasnost autora ili drugih nositelja prava i ostaju ovdje dok autori ili drugi nositelji prava ne postave zahtjev za njihovo uklanjanje. Autorsko pravo na tim radovima ostaje u cijelosti autoru ili drugom nositelju prava. Postavljanje rada na ovu internetsku stranicu ne sprječava istovremeno ili naknadno objavljivanje na drugom mjestu.

 

Opširnije

S. Gadžo: Oporezivanje dobiti multinacionalnih kompanija i pravo državnih potpora Europske unije: studija “slučaja Apple”

U ovom radu dr. sc. Stjepan Gadžo analizira najvažnije pravne aspekte odluke Europske komisije u slučaju Apple, s posebnim naglaskom na međuodnos prava državnih  potpora EU-a i diskrecijskog postupanja poreznih tijela država članica pri oporezivanju multinacionalnih kompanija. Predmetna odluka, donesena u kolovozu 2016. godine, izaziva niz prijepora, posebno u vezi s inovativnim tumačenjem pravnog statusa tzv. […]

Opširnije
Opširnije

V. Butorac Malnar & T. Obradović Mazal: Discretionary Power in Applying State Aid Rules

Istraživačica na projektu doc. dr. sc. Vlatka Butorac Malnar i vanjska suradnica na projektu Tamara Obradović Mazal u koautorstvu su objavile članak pod naslovom The Discretionary Power of Competent Authorities in Applying State Aid Rules on Rescue and Restructuring u zborniku radova 26th International Scientific Conference on Economic and Social Development –”Building Resilient Society”. Koautorice su […]

Opširnije
Opširnije

D. Vrbljanac: Private Enforcement of Competition Law

Dr. sc. Danijela Vrbljanac, članica istraživačkog tima, izložila je rad Private Enforcement of Competition Law: Before which EU Member State Courts? na konferenciji 23rd International Scientific Conference on Economic and Social Development koja je 15. i 16. rujna 2017. godine održana u Madridu. Rad je objavljen u zborniku radova te konferencije. Bavi se pitanjem određivanja […]

Opširnije
Opširnije

N. Žunić Kovačević, D. Jurić i S. Gadžo: Cross-Border Transfer of Company’s Seat and Exit Taxation in the European Union

Autori Nataša Žunić Kovačević, Dionis Jurić i  Stjepan Gadžo objavili su rad Cross-border transfer of company’s seat and exit taxation in the European Union. Rad je objavljen u zborniku radova (str. 171-180) sa skupa 17th International Scientific Conference on Economic and Social Development – “Managerial Issues in Modern Business”, održanog u Varšavi u Poljskoj, od […]

Opširnije
Opširnije

M. Braut Filipović, M. Derenčinović Ruk i N. Grković: Alternative investment funds and their role in portfolio companies

Autorice Mihaela Braut Filipović, Morana Derenčinović Ruk i Nikolina Grković objavile su rad Alternative investment funds and their role in portfolio companies – State of art in Croatian law and practice. Rad je objavljen u zborniku radova (str. 234.-244.) sa skupa 18th International Scientific Conference on Economic and Social Development – „Building resilient society“ održanog […]

Opširnije
Opširnije

N. Žunić Kovačević i S. Gadžo: Proposals for Reform of the Agency Permanent Establishment Concept: Examination of BEPS Action 7

Rad autora Nataše Žunić Kovačević i  Stjepana Gadže pod nazivom Proposals for reform of the agency permanent establishment concept: examination of BEPS Action 7 objavljen je u zborniku radova (str. 509.-526.) sa skupa 10th International Scientific ConferenceEconomic Integrations, Competition and Cooperation  održanog u Opatiji, od 22. do 24. travnja 2015. godine. Cjeloviti tekst rada dostupan je ovdje.

Opširnije
Opširnije

I. Kunda: Jurisdiction and Applicable Law in Crowdfunding

Rad pod nazivom Jurisdiction and Applicable Law in Crowdfunding autorice Ivane Kunde objavljen je u zborniku radova (stranice 253.-263.) sa skupa 16th International Scientific Conference on Economic and Social Development – “The Legal Challenges of Modern World” održanog u Splitu, 1. i 2. rujna 2016. godine. Cjeloviti tekst rada dostupan je ovdje: kunda_crowdfunding_esd_split_2016, a zbornika radova […]

Opširnije
Opširnije

I. Kunda i D. Vrbljanac: Jurisdiction in Internet Defamation Cases and CJEU’s Policy Choices

Koautorski rad Ivane Kunde i Danijele Vrbljanac pod nazivom Jurisdiction in Internet Defamation Cases and CJEU’s Policy Choices objavljen je u zborniku radova (str. 738.-756.) sa skupa 10th International Scientific Conference “Economic Integrations, Competition and Cooperation” održanog u Opatiji od 22. do 24. travnja 2015. godine. Cjeloviti tekst rada dostupan je ovdje.

Opširnije